Menu

Værdier

 

Fællesskab – Hvis holdet ikke fungerer, vinder vi ikke kampen

Vær åben over for andre. Betænksomhed giver følelsen af velvære.

Husk, at vi er forskellige. Respektér andres særheder – du har selv nogle.

Vær taknemmelig for det andre gør for dig.

Vær hjælpsom over for andre. Hold fast i al den godhed, du har i dig.

 

Udvikling - Bedre i morgen end i dag

Hvis du ikke er i bevægelse (udvikling), så bevæger (udvikler) omverdenen sig forbi dig.

Tag ikke tilfældig modgang alt for alvorlig. Der findes mængder af faktorer i de fleste situationer, som du ikke kan kontrollere eller påvirke.

Tænk altid positivt. ”glasset skal være halvt fyldt, i stedet for halvt tomt”.

 

Kompetence - Lær og lær fra dig

Ødelæg ikke troen på dig selv ved at sammenligne dine svagheder med andres styrke.

Tænk over, at opmuntring og ros får det bedste frem i mennesker. Alt for negativ kritik får det værste frem i mennesker.

Ved at vise, du stoler på dine venner, viser du dem samtidig deres betydning og duelighed.

Vis respekt, sympati og forståelse over for dem, som søger din hjælp.

 

Kommunikation – Vi kommunikerer så det forstås på alle niveauer i alle retninger

Vær pålidelig. Lov aldrig noget, som du er i tvivl om, at du kan holde.

Send klare signaler, så misforståelser undgås.

Den, der afleverer information, har ansvar for, at den er forstået hos modtageren.

Prøv først at forstå – derefter at blive forstået.

 

Oplevelser

BGIF skaber oplevelser, som ingen vil være foruden.

 

 

De 10 forældrebud


Mød op til (træning og) kamp – dit barn ønsker det.

Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.

Giv opmuntring i både med og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.

Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.

Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!