Menu

Etisk regelsæt

Definitioner
Generelt vedr. alkolhol i vores klub Ingen alkohol til personer under 18 år
Ingen alkohol når man repræsenterer klubben.
Hvornår repræsenterer man vores klub Når man er aktiv (på arbejde) i en funktion i vores klub eller iført BGIF tøj (jakker, huer, træningsdragter osv.)

 

Alkohol Træner / leder Spillere Forældre Andre
Før/under træning, kamp og aktiviteter Ingen alkohol når vi repræsenterer vores klub. Vi skal til enhver tid være ædru. Det gælder også anden-dags-branderter Ingen alkohol når vi repræsenterer vores klub. Vi skal til enhver tid være ædru. Det gælder også anden-dags-branderter Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser
Efter træning, kamp og aktiviteter Vi skal vente indtil de personer, som vi har ansvar for, har forladt klubben faciliteter Over 18 år - Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udsender. Under 18 år - ingen alkohol
I klubben i øvrigt (møder, seminarer, kurser osv.) Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser
På ture (f.eks. overnatnings stævner) Hvis vi er aktive (på arbejde) - ingen alkohol. Hvis vi ikke er aktive - Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser Over 18 år - Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udsender. Under 18 år - ingen alkohol Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser
         
         
Rygning Træner / leder Spillere Forældre Andre
Før Kamp Ingen rygning, når du har ansvar (er på arbejde) Vi bør ikke ryge synligt Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser
Under kamp Ingen rygning
Efter træning og kamp Vi skal vente indtil de personer, som vi har ansvar for, har forladt klubben faciliteter Vi bør ikke ryge synligt
I klubben i øvrigt (møder, seminarer, kurser osv.) Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler vi udviser
På ture (f.eks. overnatnings stævner)
         
         
Opførsel Træner / leder Spillere Forældre Andre
Når man repræsenterer vores klub Vi skal være rollemodeller for vores medlemmer og ambassadører for vores klub. Vi skal altid leve op til klubbens etik og værdier. Vis respekt for dine omgivelser. Vi skal altid leve op til klubbens etik og værdier. Vis respekt for dine omgivelser og især jeres børn. Se "De 10 forældrebud" Vis respekt for dine omgivelser.

 

Konsekvens hvis ovenstående ikke overholdes Generelt skal det være tilladt for enhver i en given situation at påpege en overtrædelse af vores vedtagne politikker og værdier. Alle kan indberette sager til bestyrelsen. Bestyrelsen behandler sagerne og beslutter eventuelle konsekvenser.