Menu

Belønningsrammer frivillige

Belønningsrammer

 

 

BGIF værdipakker er indført med den hensigt at belønne efter det antal årlige timer, som den enkelte medarbejder bruger.

 

Værdipakke A+ gives til medarbejdere i bestyrelsen

Værdipakke A. gives til en medarbejder, der fungerer som træner eller administrator.

Værdipakke B. gives til en medarbejder, der fungerer som holdleder, hjælpetræner

Værdipakke C. gives til en medarbejder, der fungerer som ungdomsassistent

 

Værdipakke A+: Årlig udbetaling kr. 3.000,00 kr.

Værdipakke A: Årlig udbetaling kr. 1.500,00 kr.

Værdipakke B: Årlig udbetaling kr. 1.000,00 kr.

Værdipakke C: Årlig udbetaling kr. 500,00 kr.

 

Beløbet udbetales bagud omkring juni md.

 

Beløbet udbetales først, når opgaven er fuldført fra 1. april til 31. marts, dvs. man optjener værdipakke for 1 års arbejde.

 

 

Såfremt man ikke fuldfører en opgave, udbetales der ikke nogen godtgørelse.

Såfremt man udfører flere funktioner, udbetales kun godtgørelse for èn funktion. (Højeste beløb)

 

Man er selv forpligtet til oplyse sit konto nr. inden den 1. maj ellers udbetales der ikke nogen godtgørelse.

Stopper man i klubben inden udbetaling af godtgørelse er man selv forpligtet til, at gøre HR opmærksom på udbetalingen.