456

Etisk regelsætUdskriv side

Definitioner

Generelt vedr. alkohol i vores klub

Ingen alkohol til personer under 18 år

Hvornår repræsenterer man vores klub

Når man er aktiv (på arbejde) i en funktion i vores klub.

Med ”klubbens rum” mener vi

Inden vi tager af sted, under kampen…


Alkohol

Træner/leder

Spillere

Forældre

Andre

Før/under træning, kamp og aktiviteter

Ingen alkohol når vi repræsenterer vores klub

Vi skal til enhver tid være ædru. Det gælder også anden-dags-branderter.

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Efter træning, kamp og aktiviteter

Vi bør vente indtil de personer, som vi har ansvar for, har forladt fodbold-klubbens faciliteter (klubbens rum)

Under 18 år: ingen alkohol.

Over 18 år: Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

I klubben i øvrigt

(Møder, seminarer, kurser, etc.)

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

På ture (f.eks. Ramsing Cup)

Hvis vi er aktive (på arbejde): Ingen alkohol.

Hvis vi ikke er på arbejde: Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Under 18 år: ingen alkohol.

Over 18 år: Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Konsekvens, hvis der overtrædes

Generelt skal det være tilladt for enhver i en given situation at påpege en overtrædelse af vores vedtagne politik og værdier.

Herudover findes der et disciplinærudvalg i klubben. Alle kan indberette sager hertil. Udvalget behandler sagerne og beslutter eventuelle konsekvenser.


Generelt er rygning ikke tilladt indendørs ifølge gældende dansk lovgivning.

Rygning

Træner/leder

Spillere

Forældre

”Eksterne”

Før kamp

Ingen rygning, når du har ansvar (er på arbejde)

Vi bør ikke ryge synligt

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Under kamp

Ingen rygning

Efter kamp

Vi bør vente indtil de personer, som vi har ansvar for, har forladt fodbold-klubbens faciliteter (klubbens rum)

Vi bør ikke ryge synligt

I klubben i øvrigt

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

På ture (f.eks. Ramsing Cup)

Konsekvens, hvis der overtrædes

Generelt skal det være tilladt for enhver i en given situation at påpege en overtrædelse af vores vedtagne politik og værdier.

Herudover findes der et disciplinærudvalg i klubben. Alle kan indberette sager hertil. Udvalget behandler sagerne og beslutter eventuelle konsekvenser.


Opførsel

Træner/leder

Spillere

Forældre

”Eksterne”

Før / under kamp

Vi skal være rollemodeller for vores medlemmer og ambassadører for vores klub

Vi skal altid leve op til klubbens etik og værdier

Vis respekt for dine omgivelser

Vi skal altid leve op til klubbens etik og værdier

Vis respekt for dine omgivelser, og især for jeres børn

Se 10 gode forældreråd

Vis respekt for dine omgivelser

Efter kamp

I klubben i øvrigt

På ture (f.eks. Ramsing Cup)

Konsekvens, hvis der overtrædes

Generelt skal det være tilladt for enhver i en given situation at påpege en overtrædelse af vores vedtagne politik og værdier.

Herudover findes der et disciplinærudvalg i klubben. Alle kan indberette sager hertil. Udvalget behandler sagerne og beslutter eventuelle konsekvenser.

Nyheder - BGIF
Invitation til årets træner- og lederfest 2014
Så sker det igen .. Men denne gang i helt nye ramm ...
Fællesarrangement d. 31/10 - Børneafdelingen
Vi gentager successen fra sidste år, hvor vi run ...
Køb Boldtrampoliner gennem klubben og få 20% rabat
Personalsportstrainer og BGIF har indgået et sama ...


Nyheder - DBU Jylland
Kom bag kulisserne i Mainz 05
Kasper Hjulmann har høstet sto ...
Kend dig selv - og forstå andre
Deltag i kurset, som gennem in ...