456

Etisk regelsætUdskriv side

Definitioner

Generelt vedr. alkohol i vores klub

Ingen alkohol til personer under 18 år

Hvornår repræsenterer man vores klub

Når man er aktiv (på arbejde) i en funktion i vores klub.

Med ”klubbens rum” mener vi

Inden vi tager af sted, under kampen…


Alkohol

Træner/leder

Spillere

Forældre

Andre

Før/under træning, kamp og aktiviteter

Ingen alkohol når vi repræsenterer vores klub

Vi skal til enhver tid være ædru. Det gælder også anden-dags-branderter.

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Efter træning, kamp og aktiviteter

Vi bør vente indtil de personer, som vi har ansvar for, har forladt fodbold-klubbens faciliteter (klubbens rum)

Under 18 år: ingen alkohol.

Over 18 år: Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

I klubben i øvrigt

(Møder, seminarer, kurser, etc.)

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

På ture (f.eks. Ramsing Cup)

Hvis vi er aktive (på arbejde): Ingen alkohol.

Hvis vi ikke er på arbejde: Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Under 18 år: ingen alkohol.

Over 18 år: Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Konsekvens, hvis der overtrædes

Generelt skal det være tilladt for enhver i en given situation at påpege en overtrædelse af vores vedtagne politik og værdier.

Herudover findes der et disciplinærudvalg i klubben. Alle kan indberette sager hertil. Udvalget behandler sagerne og beslutter eventuelle konsekvenser.


Generelt er rygning ikke tilladt indendørs ifølge gældende dansk lovgivning.

Rygning

Træner/leder

Spillere

Forældre

”Eksterne”

Før kamp

Ingen rygning, når du har ansvar (er på arbejde)

Vi bør ikke ryge synligt

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

Under kamp

Ingen rygning

Efter kamp

Vi bør vente indtil de personer, som vi har ansvar for, har forladt fodbold-klubbens faciliteter (klubbens rum)

Vi bør ikke ryge synligt

I klubben i øvrigt

Vi vil udvise sund fornuft og tænke over de signaler, vi udsender.

På ture (f.eks. Ramsing Cup)

Konsekvens, hvis der overtrædes

Generelt skal det være tilladt for enhver i en given situation at påpege en overtrædelse af vores vedtagne politik og værdier.

Herudover findes der et disciplinærudvalg i klubben. Alle kan indberette sager hertil. Udvalget behandler sagerne og beslutter eventuelle konsekvenser.


Opførsel

Træner/leder

Spillere

Forældre

”Eksterne”

Før / under kamp

Vi skal være rollemodeller for vores medlemmer og ambassadører for vores klub

Vi skal altid leve op til klubbens etik og værdier

Vis respekt for dine omgivelser

Vi skal altid leve op til klubbens etik og værdier

Vis respekt for dine omgivelser, og især for jeres børn

Se 10 gode forældreråd

Vis respekt for dine omgivelser

Efter kamp

I klubben i øvrigt

På ture (f.eks. Ramsing Cup)

Konsekvens, hvis der overtrædes

Generelt skal det være tilladt for enhver i en given situation at påpege en overtrædelse af vores vedtagne politik og værdier.

Herudover findes der et disciplinærudvalg i klubben. Alle kan indberette sager hertil. Udvalget behandler sagerne og beslutter eventuelle konsekvenser.

Nyheder - BGIF
Ekstraordinær Generalforsamling BGIF Venner
Der blev den 24-2-kl 19 holdt Generalforsamling i ...
BGIF Venner Loppemarked 5-3-2016
Hej Allesammen Så nærmer tiden sig for loppemarke ...
Spar Nord Cup 2015
Her er indbydelsen til Spar Nord Cup 2015...


Nyheder - DBU Jylland
- Der skal altid være nogle at hade
Lokalopgør i seriefodbold har ...
Hey kvinder, ved I, at I må bruge en lettere bold?
Vidste du, at der findes en fo ...