456

Medlemspolitik for BGIF-FodboldUdskriv side

Indledning

Indtægterne fra medlemskontingent er den vigtigste forudsætning for vores klubs overlevelse.

Vores medlemmer betaler et ikke ubetydeligt beløb i kontingent. Vores medlemmer kan med rette forvente, at de bliver opkrævet et korrekt beløb.

Kontingent bliver opkrævet på basis af vores medlemskartotek i KlubOffice. Vores medlemskartotek indeholder de medlemsdata, som vores medlemsregistrering har modtaget fra trænerne via indmeldelses- og udmeldelsesblanketter. Det er således en afgørende forudsætning for korrekt opkrævning af kontingent, at vores medlemsdata er korrekte.

Vores klub har valgt at benytte Betalingsservice som betalingsmiddel. Denne metode giver mindre administration hos vores medlemsregistrering, og det giver vores medlemmer mulighed for at betalingen kan foregå automatisk. Den tillid, som vores medlemmer viser os ved at tilmelde sig automatisk betaling, giver os en ekstra forpligtigelse til ikke at have rod i vores opkrævninger.

Sæsoner

Et år er opdelt i følgende sæsoner:

  • Forår – fra 1. januar til 30. juni
  • Efterår – fra 1. juli til 31. december   

Om vinteren er der mulighed for at visse årgange at træne indendørs.

Medlemsskabet

Der skal udfyldes en indmeldelsesblanket af spilleren, eller dennes forældre, i samarbejde med træneren hurtigst muligt (dog senest 2 uger) efter den første træning. Blanketten skal afleveres i skuffen til medlemsregistrering.

Efter indmeldelsen vil spilleren blive opkrævet kontingent for medlemskabet. Medlemskabet omfatter adgang til træning udendørs og indendørs, samt mulighed for at spille kamp. Medlemskabet er ikke betinget af, hvorvidt spilleren vælger at komme til træning, eller hvorvidt spilleren bliver udtaget til at spille kamp.

Udmeldelse af klubben skal altid foretages ved at udfylde en udmeldelsesblanket. Medlemskabet og kontingentbetaling er gældende indtil udgangen af den sæson, hvori klubbens medlemsregistrering har modtaget en udmeldelsesblanket.

Spilleberettigelse

En spiller er berettiget til at spille i en turneringskamp, når følgende er opfyldt

  • Kontingent for foregående sæson er betalt. For nye medlemmer skal indmeldelsesblanketten være udfyldt og afleveret til Medlemsregistreringen.
  • Hvis spilleren har spillet i en anden klub, så skal Spillercertifikat afleveres sammen med indmeldelsesblanketten.
  • Hvis spilleren tidligere har spillet i en anden klub, men ikke har spillet den foregående sæson, så skal der også udfyldes en Spillererklæring, som skal afleveres sammen med indmeldelsesblanketten.

Medlemsregistrering

Afdelingslederne i vores klub er øverst ansvarlige for, at Medlemsregistreringsafdelingen altid er informeret om medlemsskaren. Denne information skal altid foregå i form af ind- og udmeldelsesblanketter.

Afdelingslederne har ansvar for, at der hos trænerne til enhver tid findes en opdateret liste over spillerne på deres hold. Ved opstarten af en sæson udskriver Medlemsregistreringsafdelingen lister over de medlemmer, der er registreret i KlubOffice. Disse lister sendes til trænerne via deres afdelingsledere. Listerne inddeles i ”hold”, og indeholder de data (kolonner), som er registreret i KlubOffice.

Inden en angiven deadline skal afdelingslederne sørge for, at de tilsendte lister opdateres. Afdelingslederne kontrollerer listerne for fejl, manglende data, etc., hvorefter de sendes tilbage til Medlemsregistreringsafdelingen.

Hvis der påføres nye medlemmer på listerne, så skal træneren sørge for, at der også udfyldes en indmeldelsesblanket, som medsendes listerne. Tilsvarende skal en udmeldelsesblanket udfyldes, hvis et medlem slettes. Bemærk, at der findes to udmeldelsesblanketter – en definitiv udmeldelse, og en midlertidig udmeldelse. En midlertidig udmeldelse benyttes, hvis medlemmet holder pause i medlemskabet, f.eks. pga. efterskoleophold, graviditet, langtidsskade og lignende.

Udsendelse af kontingentopkrævninger

Kontingent opkræves 2 gange om året.
Opkrævningen for forårssæsonen udsendes i februar med betalingsfrist den 1. marts.
Opkrævningen for efterårssæsonen udsendes i august med betalingsfrist den 1. september.

For sen betaling og restanser

Ca. 10 dage efter betalingsfristen for indbetaling, vil der blive udsendt en rykkerskrivelse på det skyldige beløb. Der tillægges et rykkergebyr på 50 kr.

Samtidig udskrives en restanceliste til afdelingslederne.

Hvis et medlem opsiger medlemskabet, vil spillercertifikatet ikke blive udleveret, hvis der skyldes kontingent.

Konsekvenser for U17 drenge / U18 piger og ældre

Afdelingslederen afleverer en rykkerskrivelse til spillere, og træneren får en kopi. Det meddeles heri at spilleren ikke kan deltage i kamp før restancen er betalt. Hvis restancen ikke betales indenfor rimelig tid (14 dage), eller hvis der ikke kan opnås anden aftale vedr. restancen, så meddeles spilleren, med kopi til træneren, at spilleren også er udelukket fra træning.

Konsekvens for U15 Drenge / U15 Piger og yngre

Afdelingslederen afleverer en rykkerskrivelse til forældrene, og træneren får en kopi. Det meddeles heri at spilleren ikke kan deltage i kamp før restancen er betalt. Hvis restancen ikke betales indenfor rimelig tid (14 dage), eller hvis der ikke kan opnås anden aftale vedr. restancen, så meddeles forældrene, med kopi til træneren, at spilleren også er udelukket fra træning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder - BGIF
Sponsor
Kolding Teltudlejning
Pigerakketten 2015
PIGERAKETTEN I BRAMDRUPDAM Torsdag den 28/5 kl. ...
Klubaften I Intersport
Hermed vil vi gerne invitere BGIF medlemmer til en ...


Nyheder - DBU Jylland
Saksespark og indsamlingsbøtter
DBU/ Red Barnet-samarbejde giv ...
62-årig seriespiller giver Giggs og Maldini baghjul
Han er 62 år, bedstefar til ni ...