Menu

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

image
04. februar 2020 kl. 16:02

Med henvisning til vedtægterne for BGIF Fodbold indkaldes herved til generalforsamling 2020.

Generalforsamlingen er fredag den 21. februar 2020, kl. 17.00 i Bramdrupdam sports- og mødecenter. 
Dagsordenen i henhold til vedtægterne (http://www.bgif-fodbold.dk/…/information-2a3-vedtaegter-201…): 
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger. 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig kalenderåret). 
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5) Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. De kan sendes på peermrexen@gmail.com.
6) Valg til bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg. 
7) Valg af 1 revisor i lige år, samt valg af 1 revisorsuppleant i ulige år. 
8) Eventuelt.

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 5:
Stigning i kontingentet
a. For alle årgange U11-U12 stiger kontingentet med kr. 75 halvårligt
b. For alle årgange U13-U16 stiger kontingentet med kr. 100 halvårlige
c. For alle årgange U17-U19 stiger kontingentet med kr. 50 halvårligt
d. For herresenior stiger kontingentet med kr. 25 halvårligt
Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 6: 
Valg til bestyrelsen og evt. ungdomsudvalg: 
a. Peer M. Rexen, Jesper Knudsen og Merete Hrenczuk er på valg. Peer M. Rexen og Jesper Knudsen genopstiller.
b. Bestyrelsen opfordrer andre til at stille op.