Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2019

image
11. februar 2019 kl. 08:32

Generalforsamlingen er tirsdag den 5. marts 2019, kl. 19 i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter. 

Dagsordenen i henhold til vedtægterne (http://www.bgif-fodbold.dk/…/information-2a3-vedtaegter-201…): 

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger. 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig kalenderåret). 
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5) Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. De kan sendes på peermrexen@gmail.com.
6) Valg til bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg. 
7) Valg af 1 revisor i lige år, samt valg af 1 revisorsuppleant i ulige år. 
8) Eventuelt.

 

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 5:
- Vedtægtsændring: §4 Foreningens organisation, stk. 2.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsen vælges i ulige henholdsvis lige år. Alle valg gælder for 2 år.

 

Ændres til:

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsen vælges i ulige henholdsvis lige år. Alle valg gælder for 2 år.

 

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 6: 
Valg til bestyrelsen og evt. ungdomsudvalg: 
1. Ole Damborg, Susan Sørensen, Stine Olling Pedersen, Jesper Knudsen genopstiller. Jesper Knudsen for 1 år.
2. Henrik Østergaard stiller op til valg. Henrik er bestyrelsens kandidat.