Menu

Information vedr. kontingent

Kontingent betales halvårligt den 1. marts og 1. september.

Betalingen 1. marts dækker perioden 1. januar - 30. juni og betalingen 1. september dækker perioden 1. juli - 31. december.

Ved indmeldelse bliver man tilmeldt abonnementsordning, så kontingent opkræves automatisk fremadrettet.

Man modtager en notifikationsmail 7 dage før kontingentet trækkes fra kontoen.

 

UDMELDELSE

Hvis du ønsker at melde dit barn eller dig selv ud af klubben, skal du sende en mail til klubbens kasserer (bgif.kasserer@gmail.com) med oplysning om spillerens navn, årgang og hold.

Udmeldelse er først accepteret, når du har modtaget en bekræftelse fra kassereren.  

Hvis du skifter klub, skal den nye klub sørge for at indhente dit spillercertifikat ved BGIF. Du bliver samtidig med overlevering af spillercertifikat automatisk udmeldt af klubben.

Hvis du vil være sikker på at blive meldt ud af BGIF, kan du sende en mail til kassereren.